Forslag til landsverneplan pr. januar 2010

Her ligger pdf-kataloger med beskrivelse av bygg og anlegg som er med på landsverneplanen gruppert etter RHF og HF. Noen av filene er store (1–10 MB) og vil for enkelte ta noe tid å laste ned. For å unngå for store filer er flere av anleggene delt i flere filer.

Helse Nord RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Vest RHF

Helse Sør-Øst RHF


Utvikling

NY! Fredning – hva kan det være? Nytenkning med stor overføringsverdi finner du i artikkelen Laboratoriebygget – Nye bevaringsstrategier

Diverse om bygninger og utomhus

Vinduer
Mur
Skjøtsel av park og uteområderSykehusarkitekter

  • Victor Nordan
  • Ole Øvergaard
  • Lars Solberg
  • Chr.H. Grosch
  • Morgenstierne og Eide

Nyttige lenker

Nettsiden er under bearbeiding