Forslag til landsverneplan helse - Katalogen

Her ligger pdf-kataloger med beskrivelse av bygg og anlegg som er med på landsverneplanen gruppert etter RHF og HF. Noen av filene er store (1–10 MB) og vil for enkelte ta noe tid å laste ned. For å unngå for store filer er flere av anleggene delt i flere filer.
Under utarbeidelse


Helse Nord RHF

Helse Nord RHF
  • Helgelandssykehuset HF 
  • Helse Finnmark HF
  • Nordlandssykehuset
  • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Helse Midt-Norge RHF

Kommer

Helse Vest RHF

Kommer

Helse Sør-Øst

Kommer

(Statsbygg Øst)

Kommer

Kommer

Utvikling

NY! Arkivstudier - Victor Nordan

* Fredning – hva kan det være? Nytenkning med stor overføringsverdi finner du i artikkelen Laboratoriebygget – Nye bevaringsstrategier

Diverse om bygninger og utomhus

Vinduer
Mur
Skjøtsel av park og uteområderSykehusarkitekter

  • Victor Nordan
  • Ole Øvergaard
  • Lars Solberg
  • Chr.H. Grosch
  • Morgenstierne og Eide

Nyttige lenker

Kommer

Kontakt oss: kulturminne@sykehusbygg.no

Nettsiden er under omarbeiding